International Scientific Conference

“Differential-Functional Equations and their Application”

Dedicated to the 80th anniversary of

Professor V.I. Fodchuk (1936-1992)

Chernivtsi, Ukraine

September 28-30, 2016

Participants

Already registered 153 participants
Name Surname Institution Position Title
Valery Gaiko National Academy of Sciences of Belarus Associate Professor The general Liénard polynomial system: bifurcations and applications
Peter Kuchment Texas A&M University Professor Can one hear the heat of a body? PDEs and novel techniques of medical imaging
Ярослав Бігун Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Professor Про усереднення в багаточастотних системах iз запiзненням i нелокальними умовами
Іванна Бондар Інститут математики Національної академії наук України Don`t have yet Умови керування для незавжди розв'язних інтегро-диференціальних рівнянь з виродженим ядром
Олександр Клопот Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Don`t have yet Асимптотика сингулярних розв'язків диференціальних рівнянь з правильно змінними нелінійностями
В'ячеслав Євтухов Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Professor Асимптотика сингулярних розв'язків диференціальних рівнянь з правильно змінними нелінійностями
Анастасія Чернікова Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Don`t have yet Асимптотична поведінка розв'язків диференціальних рівнянь другого порядку зі швидко змінними нелінійностями
Юрій Теплінський Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Professor Про напівінваріантні многовиди нелінійних різницевих рівнянь у банахових просторах
Наталія Марчук Подiльський державний аграрно-технiчний унiверситет Associate Professor Про напівінваріантні многовиди нелінійних різницевих рівнянь у банахових просторах (співдоповідь)
Степан Івасишен Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Professor Професор С. Д. Ейдельман як засновник наукової школи та один з фундаторів кафедри диференціальних рівнянь у Чернівецькому університеті
Галина Пасічник Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Associate Professor Параболічні рівняння з виродженнями на початковій гіперплощині
Ігор Мединський Національний університет «Львівська політехніка» Associate Professor Параболічні рівняння з виродженнями на початковій гіперплощині
Ганна Малицька Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Associate Professor Системи диференціальних рівнянь Колмогорова-Ейдельмана
Іван Пукальський Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Professor Багатоточкові крайові задачі для параболічних рівнянь з виродженням
Василь Слюсарчук Національний університет водного господарства та природокористування Professor Теорія Фавара-Амеріо для функціонально-диференціальних рівнянь без H-класів
Василь Маринець Ужгородський національний університет Professor Про один підхід дослідження задач для рівнянь в частинних похідних вищого порядку
Наталія Кугай Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Associate Professor Формування методологічних знань майбутнього вчителя математики під час навчання диференціальних рівнянь
Яна Варга Ужгородський національний університет Don`t have yet Дослідження розв'язків деяких нелінійних функціональних крайових задач
Miklos Ronto Institute of Mathematics, University of Miskolc Professor Investigation of non-linear boundary value problems by parametrization at multiple nodes
Лідія Сергєєва Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Don`t have yet Про глобальний розв'язок деякого диференціального рівняння з частинними похідними, що містить відхилення за часом
Володимир Щербак Інститут прикладної математики і механіки НАН України Senior Research Fellow Синтез інваріантних співвідношень в обернених задачах керування
Марина Дзюба Донбаський державний педагогічний університет Don`t have yet Про регуляризацiю матричної крайової задачi збуренням крайової умови
Олена Чуйко Донбаський державний педагогічний університет Associate Professor Про регуляризацiю матричної крайової задачi збуренням крайової умови
Сергій Чуйко Донбаський державний педагогічний університет Professor Узагальнена матрична диференцiально-алгебраїчна крайова задача
Денис Сисоєв Донбаський державний педагогічний університет Don`t have yet Слабконелінійна матрична крайова задача у випадку параметричного резонансу
Денис Хусаінов Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України Professor Використання другого методу Ляпунова для отримання оцінок збіжності розв'язків систем нелінійних диференціальних рівнянь
Олександр Станжицький Київський національний університет імені Тараса Шевченка Professor В'язкі розв'язки рівнянь на часових шкалах
Богдан Пташник Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України Professor Основоположник української математичної культури в Галичині
Лілія Мельничук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Associate Professor Структура та властивості фундаментального розв'язку задачі Коші для параболічного рівняння із зростаючими коефіцієнтами та з операторами Бесселя
Євген Любарщук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Don`t have yet Про уникнення сутичок в нестаціонарній диференціально-різницевій грі
Іван Конет Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Professor Основні напрямки наукової діяльності професора М.П. Ленюка
Андрій Громик Подiльський державний аграрно-технiчний унiверситет Associate Professor Гіперболічні крайові задачі в неоднорідних напівобмежених циліндрично-кругових середовищах
Тетяна Пилипюк Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Associate Professor Гіперболічні крайові задачі в неоднорідних напівобмежених циліндрично-кругових середовищах
Марія Астаф'єва Київський університет імені Бориса Грінченка Associate Professor Математична модель процесу горіння твердого палива в шахтно-шарових топках
Катерина Корепанова Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Don`t have yet Умови існування розв'язків степеневого виду диференціальних рівнянь з правильно змінними нелінійностями
Микола Філіпчук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Associate Professor Двоточкова крайова задача для системи диференціальних рівнянь із багатьма перетвореними аргументами
Тетяна Заболотько Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Don`t have yet Про задачу Коші для одного класу параболічних рівнянь зі зростаючими коефіцієнтами
Грета Гержановська Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Don`t have yet Асимптотичні зображення повільно змінних розв'язків істотно нелінійних диференціальних рівнянь другого порядку
Valerii Samoilenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка Professor Application of Krylov-Bogoliubov technique, nonlinear WKB method and boundary layer functions for constructing asymptotic solutions to Korteweg-de Vries equation with small perturbation
Yuliia Samoilenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка Senior Research Fellow Application of Krylov-Bogoliubov technique, nonlinear WKB method and boundary layer functions for constructing asymptotic solutions to Korteweg-de Vries equation with small perturbation
Галина Лопушанська Львівський національний університет імені Івана Франка Professor Обернена задача Коші для телеграфного рівняння з дробовими похідними та узагальненими функціями
Віталія Шумська Львівський національний університет імені Івана Франка Don`t have yet Обернена задача Коші для телеграфного рівняння з дробовими похідними та узагальненими функціями
Наталія Турчина Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Don`t have yet Про модельну 2b-параболічну крайову задачу
Микола Іванчов Львівський національний університет імені Івана Франка Professor Обернена задача теплопровідності в області з вільною межею з виродженням
Оксана Питьовка Мукачівський державний університет Associate Professor Про один підхід дослідження задач для рівнянь в частинних похідних вищого порядку
Alexandru Suba Institute of Mathematics and Computer Science A.S.M. (Chisinau) Professor Maximal multiplicity of the line at infinity for cubic differential systems with two real non-parallel invariant straight lines
Olga Vacaras Institute of Mathematics and Computer Science A.S.M. (Chisinau) Don`t have yet Maximal multiplicity of the line at infinity for cubic differential systems with two real non-parallel invariant straight lines
Alexander Roudenok Belarusian State University (Minsk) Associate Professor Center conditions for non-linear differential systems
Віктор Ферук Інститут математики Національної академії наук України Don`t have yet Слабконелінійні інтегральні рівняння
Надія Козлова Київський національний університет імені Тараса Шевченка Don`t have yet Слабконелінійні інтегральні рівняння
Ihor Bobyk Національний університет «Львівська політехніка» Associate Professor Qualitative method in the investigation of nonlinear oscillations of elastic beam
Pavlo Pukach Національний університет «Львівська політехніка» Don`t have yet Qualitative method in the investigation of nonlinear oscillations of elastic beam
Petro Sokhan Національний університет «Львівська політехніка» Associate Professor Qualitative methods in the investigation of some mathematical models of vibrations of one dimensional environments with considering nonlinear resistance forces
Petro Pukach Національний університет «Львівська політехніка» Associate Professor Qualitative methods in the investigation of some mathematical models of vibrations of one dimensional environments with considering nonlinear resistance forces
Maria Bilozerowa Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Associate Professor Asymptotic representations of solutions with slowly varying derivatives of essentially nonlinear differential equations of the n-th order
Галина Івасюк Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Associate Professor Про спряжені оператори Гріна задачі Коші для параболічних за Ейдельманом систем
Тоня Фратавчан Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Associate Professor Про спряжені оператори Гріна задачі Коші для параболічних за Ейдельманом систем
Іван Клевчук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Associate Professor Біфуркація циклів параболічних систем із запізненням та малою дифузією
Григорій Пелюх Інститут математики Національної академії наук України Professor Про класифікацію диференціальних рівнянь із двома відхиленнями аргументу
Ольга Чепок Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Don`t have yet Асимптотичні зображення повільно змінних розв'язків двочленних диференціальних рівнянь другого порядку з нелінійностями різних типів
Катерина Мамса Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Associate Professor Існування розривних циклів в одній імпульсній системі
Юрій Перестюк Київський національний університет імені Тараса Шевченка Don`t have yet Існування розривних циклів в одній імпульсній системі
Владислав Літовченко Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Professor Задача Коші для параболічних типу Шилова рівнянь із коефіцієнтами обмеженої гладкості
Галина Унгурян Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Don`t have yet Задача Коші для параболічних типу Шилова рівнянь із коефіцієнтами обмеженої гладкості
Фарход Асроров Київський національний університет імені Тараса Шевченка Don`t have yet Про експоненційну стійкість інтегральних множин
Анатолій Дворник Інститут математики Національної академії наук України Don`t have yet Майже періодичні розв'язки систем із запізненням та нефіксованими моментами імпульсної дії
Віктор Ткаченко Інститут математики Національної академії наук України Professor Майже періодичні розв'язки систем із запізненням та нефіксованими моментами імпульсної дії
Sergiy Gefter Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Associate Professor The convolution of Laurent formal series and a fundamental solution of an implicit linear differential equation over an arbitrary ring
Олексій Півень Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Don`t have yet Глобальна розв'язність виродженого півлінійного диференціально-операторного рівняння другого порядку
Alisa Tsukanova Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Don`t have yet On existence and uniqueness of mild solution to the initial-value problem for one neutral functional stochastic differential equation in L_{2}^{ \rho} (R^{d})
Віталій Дронь Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України Associate Professor Властивості об'ємного потенціалу для одного ультрапараболічного рівняння
Ростислав Гіщук Київський національний університет імені Тараса Шевченка Don`t have yet Дослідження однієї розривної динамічної системи на площині
Микола Перестюк Київський національний університет імені Тараса Шевченка Don`t have yet Дослідження однієї розривної динамічної системи на площині
Олексій Капустян Київський національний університет імені Тараса Шевченка Professor Існування, інваріантність та робастність глобальних атракторів імпульсних нескінченновимірних динамічних систем
Ірина Романюк Київський національний університет імені Тараса Шевченка Don`t have yet Існування, інваріантність та робастність глобальних атракторів імпульсних нескінченновимірних динамічних систем
Vitaliy Slyn'ko Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України Professor The stability of the fixed points of discrete dynamical systems in space conv R^n
Юлія Кузіна Військова академія, Одеса Associate Professor Про розв'язки деякої сингулярної задачі Коші
Олександр Зернов Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського Associate Professor Про розв'язки деякої сингулярної задачі Коші
Natalia Neagu Tiraspol State University (Chisinau) Senior Research Fellow Centro-affine invariants and stability of unperturbed motion in ternary polynomial differential systems
Dumitru Cozma Tiraspol State University (Chisinau) Professor Centro-affine invariants and stability of unperturbed motion in ternary polynomial differential systems
Mihail Popa Institute of Mathematics and Computer Science A.S.M. (Chisinau) Professor Centro-affine invariants and stability of unperturbed motion in ternary polynomial differential systems
Oleksandr Pokutnyi Інститут математики Національної академії наук України Senior Research Fellow Exponential dichotomy and singularly perturbed operator differential equation in the Hilbert space
Володимир Гоцуленко Інститут технічної теплофізики НАН України Senior Research Fellow Розривні і хаотичні автоколивальні розв'язки хвильового рівняння
Olga Ilnytska Львівський національний університет імені Івана Франка Don`t have yet Initial-boundary value problems for nonlinear parabolic equations with time depended delay
Микола Яременко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Don`t have yet Квазілінійні диференціальні рівняння і системи еліптичного типу в дивергентній формі, умови гладкості розв'язку
Абдивалі Акбергенов Інститут математики Національної академії наук України Don`t have yet Про структуру множини неперервних розв'язків систем нелінійних різницевих рівнянь в околі особливої точки
Andrei Agrachev SISSA, Trieste Professor Optimal Control and a Generalized Hamiltonian System
Галина Перун Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Associate Professor Існування парного моменту та стійкість розв'язку задачі Коші для квазілінійного стохастичного параболічного рівняння
Oksana Hentosh Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України Senior Research Fellow The Hamiltonian structure of the two-dimensional mKP-hierarchy on the extended phase space
Володимир Шинкаренко Одеський нацiональний економiчний унiверситет Associate Professor Асимптотика розв’язкiв напiвлiнiйних диференцiальних рiвнянь третього порядку
Наталія Шарай Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Associate Professor Асимптотика розв’язкiв напiвлiнiйних диференцiальних рiвнянь третього порядку
Silvia Turuta Institute of Mathematics and Computer Science A.S.M. (Chisinau) Don`t have yet Classification of Lotka-Volterra cubic systems with 1:-2 singularity and straight lines of three directions and total multiplicity six
Людмила Кусік Одеський національний морський університет Don`t have yet Асимптотичні зображення одного класу сингулярних розв'язків диференціальних рівнянь другого порядку
Валерій Журавльов Житомирський національний агроекологічний університет Associate Professor Умови розв'язності крайових задач для операторних рівнянь у банахових просторах
Аркадій Семчук Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Associate Professor Деякі особливості балансування транспортних задач
Arkadij Chikrii Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України Professor On a differential game in a retarded distributed system
Ігор Черевко Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Professor Метод інтегральних многовидів в теорії сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь
Viktor Gerasimenko Інститут математики Національної академії наук України Professor On kinetic equations of hard sphere fluids
Надія Жоголева Інститут прикладної математики i механiки НАН України Don`t have yet Ідентифікація характеристик циклічних біологічних процесів
Олександр Матвій Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Associate Professor Схеми апроксимацiї диференцiально-рiзницевих рiвнянь з багатьма запiзненнями
Лариса Піддубна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Associate Professor Схеми апроксимацiї диференцiально-рiзницевих рiвнянь з багатьма запiзненнями
Світлана Іліка Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Don`t have yet Схеми апроксимацiї диференцiально-рiзницевих рiвнянь з багатьма запiзненнями
Андрій Дорош Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Don`t have yet Розв'язування крайових задач для інтегро-диференціальних рівнянь із запізненням
Igor Gapyak Київський національний університет імені Тараса Шевченка Don`t have yet On kinetic equations of hard sphere fluids
Ігор Малик Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Associate Professor Оптимальна комбінація прогнозів для ієрархічних часових рядів
Тетяна Кнігніцька Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Don`t have yet Оптимальна комбінація прогнозів для ієрархічних часових рядів
Anatoliy Rutkas Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Professor On a differential game in a retarded distributed system
Larysa Vlasenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Professor On a differential game in a retarded distributed system
Галина Семчишин Ужгородський національний університет Senior Research Fellow Вироджена двоточкова крайова задача для квазілінійних систем диференціальних рівнянь
Ярослав Баранецький Національний університет «Львівська політехніка» Associate Professor Нелокальна задача з умовами типу Самарського-Iонкiна для диференцiально-операторних рiвнянь другого порядку з iнволюцiєю
Михайло Копач Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Associate Professor Про один клас операторних рівнянь в банахових просторах з конусом
Mariusz Bodzioch University of Warmia and Mazury in Olsztyn Don`t have yet Existence of the smallest eigenvalue of the eigenvalue problem for the Laplace-Beltrami operator on the unit sphere
Петро Каленюк Національний університет «Львівська політехніка» Professor Нелокальна задача з умовами типу Самарського-Iонкiна для диференцiально-операторних рiвнянь другого порядку з iнволюцiєю
Володимир Лучко Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Associate Professor Про майже періодичний розв’язок параболічного рівняння
Андрій Бомба Рiвненський державний гуманiтарний унiверситет Professor Обернені сингулярно збурені задачі конвективної дифузії в біпористих середовищах
Viktor Denysenko Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Associate Professor The stability of the fixed points of discrete dynamical systems in space conv R^n
Світлана Сиваш Одеський нацiональний морський унiверситет Associate Professor Про наближений розв’язок одного сингулярного iнтегрального рiвняння
Галина Юзва Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Don`t have yet Про майже періодичний розв’язок параболічного рівняння
Damian Wiśniewski University of Warmia and Mazury in Olsztyn Don`t have yet Existence of the smallest eigenvalue of the eigenvalue problem for the Laplace-Beltrami operator on the unit sphere
В'ячеслав Герасимов Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Don`t have yet Неявне лінійне неоднорідне функціональне рівняння з оператором Помм’є в кільці Z[[x]]
Олег Ленюк Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Associate Professor Застосування скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур'є до розв’язання задачі динаміки
Ольга Мартинюк Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Associate Professor Про розв’язність нелокальної багатоточкової задачі для одного класу еволюційних рівнянь вищого порядку за часовою змінною
Василь Городецький Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Professor Про розв’язність нелокальної багатоточкової задачі для одного класу еволюційних рівнянь вищого порядку за часовою змінною
Andrii Tsebenko Львівський національний університет імені Івана Франка Don`t have yet Optimal resource coefficient control in a dynamic population model without initial conditions
Halyna Melnyk Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Don`t have yet Evolutionary game analysis of demand dynamic in oligopolistic competition
Володимир Ільків Національний університет «Львівська політехніка» Professor Задача з умовами типу моментів для строго гіперболічного рівняння
Василь Маценко Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Associate Professor Огляд програмних засобiв прикладної лiнгвiстики
Оксана Вертелєва Київський національний торговельно-економічний університет Associate Professor Мікроекономічне моделювання на засадах нечіткої логіки
Oksana Malanchuk Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Don`t have yet Homogeneous two-point in time problem for PDE
Ihor Kohut Національний університет «Львівська політехніка» Associate Professor Problem with integral conditions for polycaloric equation
Zinoviy Nytrebych Національний університет «Львівська політехніка» Professor Homogeneous two-point in time problem for PDE
Grzegorz Kuduk University of Rzeszów Senior Research Fellow Nonlocal problem with integral condition for homogeneous PDE
Ivan Grod Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Associate Professor Invariant sets of certain non-linear extensions of dynamic systems on manifolds
Євген Борисов Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Associate Professor Формування методологічних знань майбутнього вчителя математики під час навчання диференціальних рівнянь
Taras Firman Львівський національний університет імені Івана Франка Don`t have yet Classical solvability of the initial-boundary value problem for countable hyperbolic system
Михайло Матійчук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Professor Про функції Гріна задач для параболічних рівнянь з фрактальними похідними
Степан Блажевський Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Associate Professor Нестацiонарне температурне поле в тришаровому симетричному просторi
Юрій Король Ужгородський національний університет Don`t have yet Існування інваріантного тора лінійної системи з імпульсною дією в нефіксовані моменти часу
Victor Chornyi Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Associate Professor Invariant sets of certain non-linear extensions of dynamic systems on manifolds
Михайло Петрик Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Professor Обернені коефіцієнтні задачі компетитивної дифузії в середовищах частинок нанопористої структури з використанням високопродуктивних градієнтних методів
Микола Шинкарик Тернопільський національний економічний університет Associate Professor Обернені коефіцієнтні задачі компетитивної дифузії в середовищах частинок нанопористої структури з використанням високопродуктивних градієнтних методів
Роман Петришин Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Professor Усереднення в коливних системах з нефiксованими моментами iмпульсної дiї
Nataliia Kinash Львівський національний університет імені Івана Франка Don`t have yet Inverse problem for an anisotropic heat equation with nonlocal overdetermination conditions
Tetyana Sopronyuk Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Associate Professor Interactive Shiny applications for solving initial value differential equations
Vlad Haisan Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Don`t have yet Interactive Shiny applications for solving initial value differential equations
Дмитро Михалик Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Associate Professor Математичне моделювання та програмнi засоби аналiзу процесiв типу «фiльтрацiя-консолiдацiя» в середовищi вологонасичених частинок
Марія Петрик Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Don`t have yet Математичне моделювання та програмнi засоби аналiзу процесiв типу «фiльтрацiя-консолiдацiя» в середовищi вологонасичених частинок
Іван Данилюк Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Don`t have yet Побудова числового розв’язку одного диференціального рівняння з дробовою похідною
Альона Данилюк Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Don`t have yet Побудова числового розв’язку одного диференціального рівняння з дробовою похідною
Михайло Симотюк Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України Senior Research Fellow Багатоточкова задача для рiвнянь iз частинними похiдними у просторах над полями p-адичних чисел
Ігор Король Ужгородський національний університет Professor Вироджена двоточкова крайова задача для квазілінійних систем диференціальних рівнянь
Володимир Маслюченко Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Professor Існування проміжної нескінченно диференційовної функції на паралелепіпедах в R^n
Василь Мельник Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Don`t have yet Існування проміжної нескінченно диференційовної функції на паралелепіпедах в R^n