International Scientific Conference

“Differential-Functional Equations and their Application”

Dedicated to the 80th anniversary of

Professor V.I. Fodchuk (1936-1992)

Chernivtsi, Ukraine

September 28-30, 2016

Професор

МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ ЛЕНЮК

(30.10.1936 - 23.03.2013)

Михайло Павлович Ленюк – відомий математик і педагог, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВШ України, професор кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри інформаційних систем Чернівецького факультету Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.

Народився Михайло Павлович 30 жовтня 1936 року в м. Хотині Чернівецької області у багатодітній сім’ї робітника. Батько зник безвісти під час Другої світової війни, тож мати одна виховувала чотирьох дітей: сина Михайла та дочок Марію, Надію, Олену.

У 1950 році після закінчення семирічки вступив до Хотинського педагогічного училища, змалку мріючи про професію вчителя.

Закінчивши у 1954 році училище, працював учителем математики та фізики у восьмирічній школі с. Колінківці Хотинського району.

З 1955 року по 1958 рік служив у Збройних силах СРСР. Службу проходив у військах ППО, де знання з математики були дуже корисні. Після демобілізації у 1958 році вступив до Чернівецького державного університету, який з відзнакою закінчив у 1963 році. Навчаючись на фізико-математичному факультеті (математичне відділення), проявив здібності до викладацької та наукової роботи, тому після закінчення університету був залишений на посаді асистента кафедри диференціальних рівнянь, на якій і пропрацював усе своє життя.

З 1967 року по 1970 рік Михайло Павлович навчався в аспірантурі Інституту математики АН України у відділі математичної фізики і нелінійних коливань (завідувач відділу – академік АН УРСР Ю.О. Митропольський, директор інституту). Науковим керівником при написанні кандидатської дисертації був старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук (пізніше доктор фізико-математичних наук, професор) А.Ф. Шестопал. Дружні стосунки зі своїм учителем Михайло Павлович підтримував до трагічної загибелі Анатолія Федоровича в автокатастрофі. 23 лютого 1971 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті математики АН України Михайло Павлович Ленюк захистив дисертацію “Разложение решений смешанных задач для некоторых дифференциальных операторов в частных производных по фундаментальным решениям задачи Коши” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 041 – теоретична та математична фізика. Офіційними опонентами виступили академік АН УРСР, доктор фізико-математичних наук, професор О.С. Парасюк і кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Л.П. Нижник.

Після закінчення аспірантури до 2002 року Михайло Павлович продовжував працювати штатним викладачем кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького університету. За цей час він пройшов усі викладацькі посади: асистент, старший викладач, доцент (з 13.09.1978 р.), професор (з 29.11.1995 р.).

18 травня 1993 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті математики АН України успішно захистив дисертацію ''Інтегральні перетворення для задач математичної фізики неоднорідних структур'' на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.03 – математична фізика. Офіційними опонентами виступили доктори фізико-математичних наук, професори Н.О. Вірченко, А.А. Березовський, А.А. Глущенко.

29 листопада 1995 року рішенням Вченої ради Чернівецького університету Ленюку Михайлу Павловичу присвоєно звання професора кафедри диференціальних рівнянь.

У 1992 році Михайло Павлович заснував і був головним редактором збірника наукових праць “Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач” (вийшло 16 випусків), назва якого з 1997 року була змінена на “Крайові задачі для диференціальних рівнянь”. Останній 21-й випуск цього збірника за редакцією Михайла Павловича побачив світ у 2012 році.

У 1998 році професор Ленюк М.П. був організатором і співголовою міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми математики”, присвяченої 30-річчю математичного факультету Чернівецького державного університету.

З 2002 року і до останніх днів свого життя М. П. Ленюк працював професором кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за сумісництвом й очолював кафедру інформаційних систем Чернівецького факультету Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.

Помер Ленюк Михайло Павлович 23 березня 2013 року від серцевого нападу. Похований на центральній алеї Чернівецького міського кладовища.

Результати плідної науково-педагогічної діяльності Михайла Павловича знайшли своє втілення в монографіях, препринтах, навчальних посібниках, статтях, матеріалах і тезах конференцій різних рівнів (міжнародних, всеукраїнських, регіональних). Він автор понад 900 наукових, навчальних і методичних праць, серед яких 38 монографій, 40 препринтів, 11 навчально-методичних посібників. Серед наукових інтересів Михайла Павловича були сучасні проблеми теорії диференціальних рівнянь, математичної фізики, математичного аналізу, математичного моделювання, механіки деформівного твердого тіла.

Разом з Я.С. Уфляндом і В.С. Проценком він заслужено вважається одним із авторів теорії гібридних інтегральних перетворень, яка є ефективним методом розв’язування крайових задач математичної фізики кусково-однорідних середовищ та суміжних проблем.

Професор Ленюк М.П. створив власну наукову школу. Під його керівництвом виконано й захищено 17 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Багаторічна праця Михайла Павловича Ленюка відзначена медаллю "Ветеран праці" (15.04.1987 р.) та нагородою Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки (21.05.2011 р.).

Михайло Павлович не тільки “сухий” математик. З-під його пера вийшли у світ 2 збірки поезій “Відлуння душі” та “Я люблю життя”, в яких відображено ставлення автора до навколишньої дійсності, одвічних людських проблем і почуттів (віра, надія, любов).

Разом з дружиною Лідією Семенівною, своїм надійним помічником і берегинею, виховали двох синів (Павло, Олег) та двох дочок (Таня, Оля). У родині Михайла Павловича є 9 внуків і 4 правнуки.

Науковець завжди працював. Наукова робота не припинялася ні вдома, ні вночі. Ставлення Михайла Павловича до роботи якнайкраще відображається у його улюблених цитатах: «Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, бо вам призначено скалу сесю розбить» (слова великого Каменяра І. Франка); «Робота тяжкая, ніколи. І помолитись не дають» (Т. Шевченко «Якби ви знали, паничі…»).

Монографії

1. Вычисление несобственных интегралов методом гибридного интегрального преобразования (Фурье, Бесселя) / М.П. Ленюк, В.А. Литовченко. – Черновиц. ун-т. – Черновцы, 1990. – 88 с.

2. Вычисление несобственных интегралов методом гибридных интегральных преобразований (Бесселя, Бесселя, Лежандра) / М.П. Ленюк, В.А. Литовченко. – Черновиц. ун-т. – Черновцы, 1990. – 64 с.

3. Построение методом дельта-образных последовательностей гибридных интегральных преобразований (Фурье-Фурье-Вебера, Фурье-Ханкеля 2-го рода–Фурье, Фурье-Ханкеля 2-го рода-Вебера) / М.П. Ленюк, А.А. Паскарь. – Тираспол. пед. ин-т. – Тирасполь, 1990. – 76 с.

4. Термоупругое состояние симметричных пространств / С.Г. Блажевский, М.П. Ленюк. – Черновиц. ун-т. – Черновцы, 1992. – 85 с.

5. Температурні поля. В 2–х частинах / М.П. Ленюк, Б.М. Богатирьов. – Київ: Ін-т електродинаміки АН України, 1993. – 342 с.

6. Гибридные интегральные преобразования. Том 1 / М.П. Ленюк, Т.Н. Романович, Н.И. Шинкарик. – Киев: Ин-т математики НАН Украины, 1994. – 263 с.

7. Обчислення невласних інтегралів методом гібридних інтегральних перетворень. Том І / М.П. Ленюк, В.А. Літовченко. – Київ: Ін-т матем. НАН України, 1994. – 244 с.

8. Обчислення невласних інтегралів методом гібридних інтегральних перетворень. Том II / М.П. Ленюк, В.А. Літовченко. – Київ: Ін-т математики НАН України, 1996. – 283 с.

9. Напружений стан тонких пластинок / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Частина І. – Кам'янець-Подільський, 1997. – 135 с.

10. Температурні поля в плоских кусково-однорідних ортотропних областях / М.П. Ленюк. – Київ: Ін-т матем. НАН України, 1997. – 188 с.

11. Зображення поліпараметричних функціональних рядів методом скінченних гібридних інтегральних перетворень (Фур'є, Бесселя, Лежандра). Том 1 / А.М. Блажієвський, М.П. Ленюк. – Київ: Ін-т математики НАН України, 1999. – 167 с.

12. Обчислення невласних інтегралів методом гібридних інтегральних перетворень. Том III / М.П. Ленюк, В.А. Літовченко. – Київ: Ін-т математики НАН України, 1999. – 239 с.

13. Матричные интегральные преобразования / М.П. Ленюк, О.Э. Яремко. – Київ: Ін-т математики НАН України, 1999. – 240 с.

14. Стаціонарні та нестаціонарні задачі теплопровідності для багатошарових ортотропних клиновидних циліндрично-кругових областей / І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Чернівці: Рута, 2000. – 136 с.

15. Термопружний стан багатошарових симетричних тіл / С.Г. Блажевський, М.П. Ленюк. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2000. – 130 с.

16. Зображення поліпараметричних функціональних рядів методом скінченних гібридних інтегральних перетворень (Фур'є, Бесселя, Лежандра). Том II / А.М. Блажієвський, М.П. Ленюк. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2000. – 168 с.

17. Інтегральні перетворення Фур'є-Бесселя із спектральним параметром в задачах математичного моделювання масопереносу в неоднорідних середовищах / М.П. Ленюк, М.Р. Петрик. – Київ: Наук. думка, 2000. – 371 с.

18. Скінченні гібридні інтегральні перетворення, породжені диференціальними рівняннями другого порядку / Г.М. Комаров, М.П. Ленюк, В.В. Мороз. – Чернівці: Прут, 2001. – 228 с.

19. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в циліндрично–кругових областях / І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Чернівці: Прут, 2001. – 312 с.

20. Інтегральні перетворення типу Конторовича–Лєбєдєва / М.П. Ленюк, Г.І. Міхалевська. – Чернівці: Прут, 2002. – 280 с.

21. Зображення поліпараметричних функціональних рядів методом скінченних гібридних інтегральних перетворень (Фур’є, Бесселя, Лежандра). Том ІІІ / А.М. Блажієвський, М.П. Ленюк. – Чернівці: Прут, 2002. – 264 с.

22. Інтегральні перетворення типу Мелера-Фока / І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Чернівці: Прут, 2002. – 248 с.

23. Обчислення невласних інтегралів методом гібридних інтегральних перетворень (Фур'є, Бесселя, Лежандра). Том IV / М.П. Ленюк. – Чернівці: Прут, 2003. – 312 с.

24. Підсумовування поліпараметричних функціональних рядів методом скінченних гібридних інтегральних перетворень (Фур'є, Бесселя, Лежандра, Конторовича-Лєбєдєва). Т. IV / М.П. Ленюк – Чернівці: Прут, 2003. – 318 с.

25. Гібридні інтегральні перетворення (Фур'є, Бесселя, Лежандра) / М.П. Ленюк, М.І. Шинкарик // Частина 1. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 368 с.

26. Температурні поля в кусково-однорідних циліндричних областях / І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Чернівці: Прут, 2004. – 276 с.

27. Підсумовування поліпараметричних функціональних рядів методом скінченних гібридних інтегральних перетворень (Фур'є, Бесселя, Лежандра). Том V / М.П. Ленюк. – Чернівці: Прут, 2005. – 360 с.

28. Обчислення невласних інтегралів методом гібридних інтегральних перетворень (Фур'є, Бесселя, Лежандра). Том V / М.П. Ленюк. – Чернівці: Прут, 2005. – 368 с.

29. Підсумовування поліпараметричних функціональних рядів за власними елементами гібридних диференціальних операторів типу (Фур’є, Бесселя, Лежандра). Том VІ / М.П. Ленюк. – Чернівці: Прут, 2006. – 376 с.

30. Скінченні гібридні інтегральні перетворення, породженні класичними диференціальними операторами математичної фізики. Том 1 / М.П. Ленюк. – Чернівці: Прут, 2010. – 352 с.

31. Підсумовування поліпараметричних функціональних рядів за власними елементами гібридних диференціальних операторів. Том VII / М.П. Ленюк. – Чернівці: Прут, 2010. – 424 с.

32. Обчислення поліпараметричних невласних інтегралів за власними елементами гібридних диференціальних операторів другого порядку. Том VI / М.П. Ленюк. – Чернівці: Прут, 2010. – 404 с.

33. Скінченні гібридні інтегральні перетворення, породжені класичними диференціальними операторами математичної фізики. Том 1 / М.П. Ленюк. – Чернівці: Прут, 2010 – 352 с.

34. Підсумовування поліпараметричних функціональних рядів за власними елементами гібридних диференціальних операторів. Том VII / М.П. Ленюк. – Чернівці: Прут, 2010. – 424 с.

35. Температурні поля в кусково-однорідних просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Камянець-Подільський: Видавництво Абетка-світ, 2011. – 200 с.

36. Підсумовування поліпараметричних функціональних рядів за власними елементами гібридних диференціальних операторів. Том VIII / М.П. Ленюк. – Чернівці: Прут, 2011. – 332 с.

37. Гібридні інтегральні перетворення (Фур’є, Ейлера, Беселя, Лежандра). Частина 2 / М.П. Ленюк, М.І. Шинкарик. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – 384 с.

38. Інтегральні перетворення, породжені диференціальним оператором Ейлера другого порядку / М.П. Ленюк. – Чернівці: Прут, 2012. – 224 с.