Спеціальність: 014.04 «Середня освіта (Математика)»

Понеділок, 25 травня 2020, 14:08
Друк
Освітня програма: «Математика та інформатика»

Випускники спеціальності «Середня освіта (Математика)» отримують 
фундаментальні математичні знання та вміння професійно працювати з комп’ютерною технікою і програмним забезпеченням та використовувати сучасні інформаційні технології.

Підготовка фахівців даної спеціальності включає базові знання педагогіки, 
психології, педагогічної майстерності, методики соціально-виховної роботи, в тому числі методики роботи класного керівника, а також методики викладання математики та інформатики. Вона містить методичні концепції розвитку професійної діяльності, а проходження педагогічної практики у ЗЗСО, ЗПО, ЗФПО формує вміння вирішувати актуальні проблеми навчання математики й інформатики у різноманітних закладах освіти та планувати, організовувати і вести навчально-виховну роботу.

Випускники цієї спеціальності зможуть працювати викладачами математики 
та інформатики у середніх та середніх спеціальних освітніх закладах.