Анкета для партнерів

Узагальнені результати анкетування роботодавців

Друк PDF

Зведені результати експертного анкетування сучасного стану й перспектив удосконалення підготовки спеціалістів з ІТ технологій. факультетом математики та інформатики (ФМІ) ЧНУ представниками 10 комп'ютерних компаній м. Чернівці.

2. Орієнтовна кількість випускників ФМІ (зокрема спеціальності ПМ), які працюють у Вашій організації?

_____________(~150)_____________________________________________________________

3. Які з наведених нижче чинників мають, на Вашу думку, найбільший вплив на ефективність професійної діяльності ІТ фахівця та його кар'єрне зростання. Дайте оцінку за п'ятибальною шкалою від 1 (низький рівень) до 5 (високий рівень).

1. Рівень загальнотеоретичної підготовки

1 (0)

2 (1)

3 (1)

4 (4)

5 (4)

2.Рівень базових (професійних) знань і навичок

1 (0)

2 (0)

3 (0)

4 (1)

5 (9)

3.Стратегічне мислення

1 (0)

2 (0)

3 (2)

4 (3)

5 (5)

4.Націленість на кінцевий результат

1 (0)

2 (0)

3 (0)

4 (4)

5 (6)

5.Здатність працювати в колективі, команді

1 (0)

2 (0)

3 (0)

4 (2)

5 (8)

6.Здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці

1 (0)

2 (0)

3 (3)

4 (6)

5 (1)

7.Націленість на кар'єрне зростання і професійний розвиток

1 (0)

2 (0)

3 (2)

4 (6)

5 (2)

8. Ерудованість, загальна культура, комунікабельність

1 (0)

2 (0)

3 (1)

4 (4)

5 (5)

9.Ведення ділової документації

1 (0)

2 (2)

3 (5)

4 (3)

5 (0)

10.Інше (вкажіть):

Знання іноземної мови

Мотивація до вивчення базових технологій

1 (0) (0)

2 (0) (1)

3 (0) (0)

4 (0) (0)

5 (2) (0)

4. Наскільки Ви задоволені рівнем професійної підготовки випускників ФМІ, які працюють у Вас в організації? Дайте оцінку за шкалою від 1 (низький рівень) до 5 (високий рівень).

1
2
3
4
(7)
5
(1)

5. Наскільки Ви зацікавлені в прийомі на роботу випускників ФМІ?

Дайте оцінку за шкалою від 1 (не зацікавлений) до 5 (повністю зацікавлений).

1
2
3
(1)
4
(1)
5
(6)

6. Наведіть свою оцінку ФМІ, як підрозділу ВНЗ, за наступними критеріями. Дайте оцінку за шкалою від 1 (незначний рівень) до 5 (дуже високий рівень).

1.Ділова репутація, імідж факультету

1 (0)
2 (0)
3 (1)
4 (2)
5 (7)

2.Конкурентоспроможність освітніх послуг

1 (0)
2 (0)
3 (1)
4 (8)
5 (1)

3.Професорсько-викладацький склад

1 (0)
2 (0)
3 (1)
4 (5)
5 (4)

4.Матеріально-технічна база

1 (0)
2 (2)
3 (5)
4 (3)
5 (0)

5.Якість освітніх послуг (магістерська підготовка)

1 (0)
2 (0)
3 (3)
4 (5)
5 (2)
6.Зміст навчальних програм
1 (0)
2 (0)
3 (7)
4 (2)
5 (1)

7.Використання новітніх, інтерактивних методів навчання

1 (0)
2 (0)
3 (5)
4 (3)
5 (2)

7. Оцініть якості та навички випускників ФМІ за п'ятибальною шкалою від 1 (низький рівень) до 5 (високий рівень)

1.Рівень загальнотеоретичної підготовки

1 (0)

2 (0)

3 (1)

4 (5)

5 (2)

2.Рівень базових (професійних) знань і навичок

1 (0)

2 (0)

3 (2)

4 (4)

5 (3)

3.Стратегічне мислення

1 (0)

2 (2)

3 (1)

4 (4)

5 (2)

4.Націленість на кінцевий результат

1 (0)

2 (1)

3 (3)

4 (3)

5 (2)

5.Здатність працювати в колективі, команді

1 (0)

2 (0)

3 (2)

4 (5)

5 (3)

6.Здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці

1 (0)

2 (1)

3 (4)

4 (4)

5 (0)

7.Націленість на кар'єрне зростання і професійний розвиток

1 (0)

2 (0)

3 (0)

4 (6)

5 (3)

8.Ерудованість, загальна культура, комунікабельність

1 (0)

2 (0)

3 (1)

4 (9)

5 (0)

9.Ведення ділової документації

1 (0)

2 (0)

3 (7)

4 (2)

5 (0)

10.Інше (вкажіть):

1

2

3

4

5

 

Анкета для партнерів

Друк PDF
Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь в експертному дослідженні сучасного стану й перспектив удосконалення підготовки спеціалістів з ІТ технологій.
Висловлені Вами побажання будуть використані для поліпшення якості освітніх послуг, що надаються факультетом математики та інформатики (ФМІ) ЧНУ.
Електронний варіант анкети.
Дякуємо за співпрацю! Просимо Вас висловити свою думку щодо наведених нижче питань. Результати будуть представлені Вам в узагальненому вигляді.