Перспективи розвитку спеціальностей

Спеціальність: 014.04 «Середня освіта (Математика)»

Понеділок, 25 травня 2020, 14:08
Друк PDF
Освітня програма: «Математика та інформатика»

Випускники спеціальності «Середня освіта (Математика)» отримують 
фундаментальні математичні знання та вміння професійно працювати з комп’ютерною технікою і програмним забезпеченням та використовувати сучасні інформаційні технології.

Підготовка фахівців даної спеціальності включає базові знання педагогіки, 
психології, педагогічної майстерності, методики соціально-виховної роботи, в тому числі методики роботи класного керівника, а також методики викладання математики та інформатики. Вона містить методичні концепції розвитку професійної діяльності, а проходження педагогічної практики у ЗЗСО, ЗПО, ЗФПО формує вміння вирішувати актуальні проблеми навчання математики й інформатики у різноманітних закладах освіти та планувати, організовувати і вести навчально-виховну роботу.

Випускники цієї спеціальності зможуть працювати викладачами математики 
та інформатики у середніх та середніх спеціальних освітніх закладах.
 

Спеціальність: 014.09 «Середня освіта (Інформатика)»

Понеділок, 25 травня 2020, 14:06
Друк PDF
Освітня програма: «Інформатика та математика»

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Середня освіта (Інформатика)», отримують сучасні знання, уміння й навички в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій для дослідження об’єктів та процесів інформатизації, проведення теоретичних і практичних наукових досліджень, а також опановують методи і практичні прийоми викладання інформатики, застосування сучасних методик і освітніх технологій, особливо інформаційних, для забезпечення якості навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх навчальних закладах.

Випускники можуть працювати вчителями інформатики у середніх та середніх спеціальних освітніх закладах та викладачами закладів вищої освіти; операторами ЕОМ, системними адміністраторами, адміністраторами баз даних, програмістами в ІТ-компаніях.
 

Спеціальність: 111 «Математика»

Понеділок, 25 травня 2020, 14:01
Друк PDF
Випускники спеціальності «Математика» зможуть: вести самостійну наукову роботу і роботу в науково-дослідницькому колективі, самостійно виокремлювати основні деталі в наукових проблемах, ставити задачі та організовувати їх розв’язання; аналізувати широкий спектр задач, вибирати оптимальні методі їх розв’язування, будувати розв’язки та аналізувати результати з допомогою основних методів математики та комп’ютерних наук; викладати фізико-математичні дисципліни у закладах вищої освіти, коледжах, технікумах, училищах, ліцеях, гімназіях, школах; вільно орієнтуватися в сучасних методах і алгоритмах комп’ютерної математики, використовувати їх для моделювання, наближених обчислень та обробки результатів.

Випускники спеціальності «Математика» вільно володіють основними і спеціальними методами математичних досліджень в процесі аналізу та розв’язування проблем фундаментальної математики з використанням глибоких знань як математичних дисциплін, так і комп’ютерних наук.
Останнє оновлення ( Понеділок, 25 травня 2020, 14:22 )
 

Спеціальність: 113 «Прикладна математика»

Понеділок, 25 травня 2020, 13:58
Друк PDF
На кафедрі прикладної математики та інформаційних технологій студенти отримують знання і навики роботи із сучасними технологіями програмування на C++, Java, PHP, C#, Python, паралельного програмування, математичного і комп’ютерного моделювання.

Під керівництвом досвідчених викладачів кафедри та фахівців комп’ютерних 
компаній оволодівають навиками і вміннями з розробки Web-проектів, мобільних додатків в ОС Android, дослідженнями з використанням методів та моделей штучного інтелекту, отримують досвід командної роботи над проектами.

Студенти зможуть підвищувати свій фаховий рівень на кафедральних 
семінарах і курсах у комп’ютерних компаніях, з якими співпрацює кафедра, отримати роботу за фахом у цих компаніях. Випускники мають нагоду продовжити навчання в аспірантурі, працювати на підприємствах, та установах та компаніях на посадах інженер-програміста, системного та бізнес-аналітика, системного адміністратора, тестувальниками програмного забезпечення, розробниками і керівниками проектів у комп’ютерних компаніях в Україні та за її межами.
Останнє оновлення ( Понеділок, 25 травня 2020, 14:22 )
 

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»

Понеділок, 25 травня 2020, 13:54
Друк PDF
Освітня програма: «Інформаційні технології та управління проектами»

Освітня програма «Інформаційні технології та управління проектами» розроблена колективом кафедри математичного моделювання разом із Chernivtsi It Community, яка об`єднує найбільші ІТ компанії Чернівців. Вона націлена на отримання знань з сучасних мов (C / C++ / C# / Java) та технологій програмування (.Net, ASP.Net, Java, JavaScript, PHP), теоретичних та практичних навичок роботи з сучасними системами управління базами даних (PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MySQL та інші) та інструментальними засобами проектування, розробки, тестування та впровадження програмного забезпечення.

Отримані знання можуть бути застосовані як у сфері розробки програмного забезпечення, так і при управлінні сучасними бізнес-системами. Випускники можуть працювати у компаніях, які займаються проектуванням інформаційних систем та розробкою програмного забезпечення, в якості системних або бізнес-аналітиків, проектувальників баз даних, програмістів, спеціалістів з тестування програмного забезпечення.
 

Спеціальність: 124 «Системний аналіз»

Понеділок, 25 травня 2020, 13:51
Друк PDF
Освітня програма «Системний аналіз» розроблена колективом кафедри математичного моделювання разом із Chernivtsi It Community, яка об`єднує найбільші ІТ компанії Чернівців. Вона націлена на підготовку фахівців з аналізу даних (Data Science), машинного навчання ( Machine Learning), розробки, експлуатації та аналізу систем штучного інтелекту (Artificial Intelligence).

Випускники спеціальності «Системний аналіз», отримавши знання з сучасних мов (C / C++ / C# / Java) та технологій програмування (.Net, ASP.Net, Java, JavaScript, PHP), проектують, створюють та експлуатують комп’ютерні системи аналізу, прогнозування, управління та проектування процесів в макроекономічних, технічних, технологічних, екологічних і фінансових системах, здійснюють аналіз бізнес-процесів з погляду їхньої подальшої автоматизації, розробляють технічні завдання та специфікації, тестують програмне забезпечення, формують аналітичні звіти. Сферою діяльності випускників є комп’ютерні фірми, обчислювальні центри, банки, фондові біржі, аналітичні відділи міністерств, центри 
збору даних, відділи статистики тощо.
Останнє оновлення ( Понеділок, 25 травня 2020, 13:54 )