Історія факультету

Друк PDF


 

Викладання математичних дисциплін у Чернівецькому університеті розпочалося у грудні 1876 року. У цей час на філософському факультеті почав функціонувати семінар з математики і математичної фізики. Семінар мав два відділення: математичної фізики – керівник Антон Васмут (1844 - рік смерті невідомо), ординарний професор математичної фізики; математики – керівник Леопольд Ґегенбауер (1849-1903), екстраординарний професор математики,  відомий фахівець з теорії функцій, чиїм іменем названо один із класів ортогональних многочленів. Після переїзду Л.Ґеґенбауера до Інсбрука, а потім до Відня його на посаді змінив Ґустав фон Ешеріх (1849-1935), який пізніше став відомим фахівцем у галузі варіаційного числення, член-кореспондентом Австрійської академії наук. Він – автор численних наукових праць та підручників, зокрема: „Детермінанти вищого порядку та їх застосування в утворенні інваріантів” (Відень, 1880), „Вступ в аналітичну геометрію простору” (Лейпціг, 1881). У 1883-1886 роках посаду екстраординарного професора математики в університеті займав Адольф Міготі (1850-1886), який загинув у результаті нещасного випадку в Альпах.

Тільки у 1887 році в університеті з’явилася посада ординарного професора математики, її займав до самої смерті Антон Пухта (1851-1904), наукові інтереси якого були пов’язані з теорією визначників і геометрією. Роберт Даублебскі фон Штернек (1871-1928), автор багатьох праць з теорії чисел та теорії припливів і відпливів, працював у Чернівцях протягом 1904-1907 років. Він був членом Московського математичного товариства і надрукував кілька своїх праць у його журналі „Математический сборник”.

Після Р.Даублебскі фон Штернека у Чернівецькому університеті працював Йосип Племель (1873-1967), відомий словенський математик, який здобув ступінь доктора філософії у Віденському університеті (1898), продовжив своє навчання в університетах Берліна та Ґеттінґена і перед переїздом у Чернівці був приват-доцентом Віденського університету. Він у 1907-1909 роках обіймав посаду екстраординарного, з 1909 по 1918 рік – ординарного професора математики Чернівецького університету, а з 1919 року працював у Люблянському університеті. Й.Племель був членом Словенської і Сербської академій наук, член-кором Югославської академії наук. Він має вагомі досягнення у теорії функцій, алгебрі і теорії диференціальних рівнянь. За наукові роботи в галузі інтегральних рівнянь і теорії потенціалу в 1911 році. Й.Племель отримав нагороду Наукового товариства принца Яблоновські в Лейпцизі, а в 1912 році – нагороду Річарда Лібена Віденського університету.

 

 

Неабияке місце в історії університету займає австрійський математик зі світовим іменем Ганс Ган (1879-1934), що обіймав тут посаду екстраординарного професора математики з 1909 по 1916 рік (фактично до 1914). Він – співавтор основоположних принципів лінійного функціонального аналізу − теореми Гана-Банаха про продовження лінійних функціоналів та принципу рівномірної обмеженості. До математичної класики належать також теорема Гана-Мазуркевича про неперервні образи відрізка в топології, яка була встановлена Г.Ганом у Чернівцях, теорема про розклад у розумінні Гана і теорема Віталі-Гана-Сакса в теорії міри, теорема вкладення Гана в теорії частково впорядкованих алгебраїчних систем. Важливу роль у сучасній математиці відіграють введені ним поняття локальної зв’язності та рефлексивності.

У 1909-1913 роках Г.Ган читав такі курси: диференціальне та інтегральне числення, теоретичну арифметику, диференціальну геометрію, диференціальні та інтегральні рівняння і варіаційне числення. Варто зазначити, що в літньому семестрі 1912 року функціонував спільний науковий семінар Г.Гана, Й.Племеля та М.Радаковича. До наукової спадщини Г.Гана належить чимало робіт з варіаційного числення, загальної теорії функцій та інших розділів математики. Він – автор знаменитих монографій з теорії функцій, присвячених функціям точок (1932) і функціям множин (1948, спільно з А.Розенталем). Ганс Ган був член-кореспондентом Австрійської академії наук.

У 1923 році філософський факультет був поділений на філософсько-філологічний і науково-природничий. На всіх відділеннях науково-природничого факультету нараховувалося 9 професорів, 1 викладач, 12 асистентів, 5 керівників курсових робіт студентів і 2 лаборанти. На природничому факультеті формуються кафедри алгебри і теорії функцій, аналітичної та вищої геометрії, диференціального і інтегрального числення зі значним науковим потенціалом. Кафедрою алгебри та теорії функцій у 1923-1938 рр. завідував С.Стоїлов (1887-1961) – румунський математик, доктор математики (1916), професор (1923), член-кореспондент РАН (1936), академік РАН (1945). У 1925-1926 н.р. С.Стоїлов був деканом науково-природничого факультету Чернівецького університету. Крім роботи на кафедрі, як фахівець з топологічної теорії аналітичних функцій, проф. С.Стоїлов неодноразово читав лекції в Сорбоні, Страсбурзі, Гамбурзі, Львові, Амстердамі та Берліні.

Він досяг видатних успіхів у топологічній теорії функцій, теорії ріманових поверхонь та інших розділах теорії аналітичних функцій комплексної змінної. Результати досліджень С.Стоїлова увійшли до його монографій „Лекції про топологічні принципи теорії аналітичних функцій” (Париж, 1938) і „Теорія функцій комплексної змінної” (Бухарест, 1954). Він був академіком Румунської академії наук, згодом лауреатом державної премії Румунії і членом Бельгійського математичного товариства.

У міжвоєнний період в університеті працювали такі математики: Ф.Васілеску, Г.Вринчану, М.Ніколеску, К.Первулеску, Ш.Петреску, Т.Поповічіу, Д.Хулубей та ін. В 1928-1940 роках кафедрою аналітичної і вищої геометрії завідував Мирон Ніколеску (1903-1975), член Французького і президент Румунського математичних товариств; згодом академік і президент Румунської академії наук, автор важливого дослідження „Полігармонійні функції” (Париж, 1936). У складі факультету відкривається низка науково-дослідних інститутів, лабораторій та наукових семінарів. Фахівець у галузі диференціальної геометрії Георгій Вринчану з 1 грудня 1929 року працював професором кафедри аналітичної та вищої геометрії Чернівецького університету, а з 1 лютого 1930 року – професором кафедри диференціального та інтегрального числення. Г.Вринчану впродовж 1924-1937 років займався дослідженнями, що стосувалися загальної та релятивістської механіки. Займаючись системами Пфаффа, Г.Вринчану ввів поняття інтегрованої або примітивної системи та уточнив критерії класифікації цих систем. Д.Хулубей (1899-1964) працював у Чернівецькому університеті з 1925 по 1940 рік асистентом, доцентом і професором кафедри аналітичної й проективної геометрії та раціональної механіки. Наукові дослідження Д.Хулубея стосувалися диференціальної та проективної геометрії і механіки.

 

 

Після реорганізації у серпні 1940 року Чернівецького університету у його складі створено фізико-математичний факультет. У 1940 році створено кафедру алгебри та геометрії і кафедру математичного аналізу, а 12 жовтня 1946 року організовано кафедру диференціальних рівнянь. На роботу в університет за направленнями приїхали вчені з провідних ВНЗ України та інших республік СРСР: член-кореспондент АН України М.М.Боголюбов (1909-1992) (згодом – учений зі світовим іменем, директор Об’єднаного інституту ядерних досліджень у Дубні), М.Л.Сімонов, О.О.Бобров, М.Г.Беляєв, М.К.Фаґе, Ю.М.Круг. Згодом до них приєдналися В.П.Рубаник та випускники ЧДУ К.М.Фішман, С.Д.Ейдельман. Їх зусиллями були закладені основи наукових досліджень на факультеті. Вони виявили високий рівень науково-педагогічної діяльності і вимогливість як до якості занять, так і до знань студентів.

У перші повоєнні роки на окремих курсах математичного відділення навчалося всього по декілька студентів. Так, у 1947 році дипломи отримало два випускники, у тому числі Б.А.Трахтенброт, згодом відомий спеціаліст з математичної логіки і алгоритмічних мов. Серед двох випускників 1948 року був і С.Д.Ейдельман − згодом визначний вчений, спеціаліст з теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними. З ініціативи професора  В.П.Рубаника в червні 1962 року створено кафедру прикладної математики і механіки.

 

 

Математичний факультет виділився із фізико-математичного факультету у 1968 році. Серед його 44 викладачів був 1 доктор фізико-математичних наук, професор і 17 кандидатів фізико-математичних наук, доцентів. За 50 років своєї діяльності математичний факультет став одним із провідних в університеті. У 50-80 роках на математичному факультеті працювали професори Самуїл Ейдельман, Михайло Фаґе, Василь Рубаник, Євген Царков, Василь Фодчук, Микола Нагнибіда, Микола Кириченко. Для забезпечення спеціалізації «Математичне та комп’ютерне моделювання» 1987 році організовано кафедру математичного моделювання.

У 2004 році математичний факультет перейменовано на факультет прикладної математики, а в 2013 році на факультет математики та інформатики, який на даний час складається з п’яти кафедр, п’яти  комп’ютерних класів і трьох лабораторій з інформаційних та комп’ютерних технологій, які обладнані сучасною технікою з ліцензійним програмним забезпеченням та мають доступ до мережі Internet; кабінету математики, де зберігається  понад 11 000 книг та журналів.

Професорсько-викладацький склад факультету нарахо­вує нині 63 викладачі, серед яких 1 академік НАН України Аркадій Чикрій, 16 докторів наук (Ярослав Бігун, Василь Городецький, Іван Житарюк, Владислав Літовченко, Олена Карлова, Іван Клевчук, Ольга Мартинюк, Володимир Маслюченко, Олександр Маслюченко, Михайло Матійчук, Володимир Михайлюк, Василь Нестеренко, Роман Петришин, Михайло Попов, Іван Пукальський, Ігор Черевко) та 39 кандидатів наук.

 

 

Колектив факультету має загальновизнані наукові досягнення у теорії рівнянь з частинними похідними, диференціальних, диференціально-функціональних рів­нянь, функціональному аналізі, теорії функцій, математичному моделюванні та застосуванні сучасних інформаційних технологій.

Факультет має міжнародні угоди про наукову співпрацю з Ризьким технічним університетом (Рига, Латвія); факультетом фізики, математики та інформаційних технологій Тираспольського університету (Кишинів, Молдова); факультетом математики та фізики Сілезького технологічного університету (Польща); комп’ютерними фірмами „DeSyde”, „Yukon”, „SoftServe”, „Redfountain Limited”, „Sharp Minds”, „Global IT Support”, „Svitla Systems”, AMC Bridge та іншими.

Деканами факультету за час його існування були: у 1968-1995 роках – кандидат фіз.-мат. наук, доцент Володимир Крехівський, у 1995-1999 роках – кандидат фіз.-мат. наук, доцент Василь Мартинюк, у 2000-2005 роках – доктор фіз.-мат. наук, професор Роман Петришин, у 2005-2019 роках доктор фіз.-мат. наук, професор Ігор Черевко.

З грудня 2019 року факультет математики та інформатики очолює доктор фіз.-мат. наук, доцент Ольга Мартинюк, заступники декана – кандидат фіз.-мат. наук, доцент Василь Кушнірчук та кандидат фіз.-мат. наук, доцент Володимир Лучко.

Факультет розміщується у найстарішому корпусі Чернівецького університету, в якому 4 жовтня 1875 року відбувся урочистий акт відкриття університету.