Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Друк PDF
ЧНУ

Чернівецький національний університет заснований 4 жовтня 1875 р. указом імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа у складі теологічного, філософського та юридичного факультетів. Першим ректором став відомий учений і громадський діяч К.Томащук. Тут викладали і вели дослідницьку роботу вчені європейського та світового рівня: економіст Й.Шумпетер, юрист Г.Гросс, історик Р.Кайндль, славіст О.Калужняцький, україніст С.Смаль-Стоцький, композитор і письменник С.Воробкевич та інші.

Після розпаду Австро-Угорської імперії у 1918 р. і приєднання Північної Буковини до Румунського королівства університет до 1940 р. вважався румунським вищим навчальним закладом.

У 1940 р. після возз'єднання Північної Буковини з Україною університет реорганізовано у державний вищий навчальний заклад з українською мовою навчання. У 1989 році Чернівецькому університетові присвоєно ім'я визначного українського письменника Буковини, провісника українського національного відродження в краї Юрія Федьковича.

chnu2.jpg

Сьогодні в університеті функціонує 16 факультетів: фізичний, інженерно-технічний, прикладної математики, комп'ютерних наук, хімічний, біологічний, філологічний, іноземних мов, історії, політології та міжнародних відносин, географічний, економічний, педагогіки, психології та соціальної роботи, юридичний, філософсько-теологічний, фізичної культури і здоров'я людини, образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва. При університеті діє науково-дослідний Центр Буковинознавства, який підтримує зв'язки з науковими і культурними осередками діаспори.

ЧНУ має 14 навчальних корпусів, ботанічний сад, зоологічний та геологічний музеї, видавництво, бібліотеку з книжковим фондом у 2,5 млн. примірників.

У жовтні 1999 року Чернівецький університет прийнято в почесні члени Міжнародної організації університетів "Рhi Beta Delta" (СШA).

Враховуючи загальне державне і міжнародне визнання результатів діяльності та вагомий внесок у розвиток національної вищої освіти і науки, Указом Президента України від 11 вересня 2000 року №1059/200 Чернівецькому державному університету імені Юрія Федьковича надано статус національного.

chnu_rektor.jpg
Ректором Чернівецького національного університету є Роман Іванович Петришин, заслужений працівник освіти України, доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.