Черевко Ігор Михайлович

Черевко Ігор Михайлович

Черевко Ігор Михайлович - випускник математичного факультету (1978р.). Доктор фізико-математичних наук, професор, Соросівський доцент, завідувач кафедри математичного моделювання Чернівецького університету.

Народився 16 січня 1956 року у с. Глибокому на Івано-Франківщині. Після закінчення в 1973 році середньої школи вступив до математичного факультету Чернівецького університету, який закінчив у 1978 році. Здобувши вищу освіту, розпочав трудову діяльність на кафедрі прикладної математики і механіки рідного факультету, де працював асистентом, старшим викладачем, доцентом. І.М. Черевко закінчив аспірантуру у Чернівецькому університеті (1982), захистивши кандидатську дисертацію (1983) «Дослідження інтегральних многовидів сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь». Докторську дисертацію «Інтегральні многовиди та апроксимаційні алгоритми дослідження рівнянь» захистив у 2004 році в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Коло наукових інтересів І.М. Черевка стосується теорії диференціально-функціональних рівнянь. Ним розроблена методика дослідження сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь методом інтегральних многовидів, побудовано й обґрунтовано схеми апроксимації початкових і крайових задач та досліджені ітераційні алгоритми знаходження їх розв'язків.

І.М. Черевко - один із провідних спеціалістів на Україні з диференціально-функціональних рівнянь, активний учасник міжнародних наукових конференцій з цієї тематики, успішно працює з молодими науковцями. Опублікував понад 120 наукових праць, серед яких 1 монографія та 3 підручники. Підготував одного кандидата наук. Нагороджений подякою Міністерства освіти і науки України (2005), почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2006) та почесною грамотою МОНУ (2007).

Декан факультету у 2005-2019 роках.