Мартинюк Василь Тодорович

deans2.jpg
 

Василь Тодорович народився 14 січня 1938 року в с. Гаврилівці Кіцманського району Чернівецької області. У 1955-1960р.р. навчався на математичному відділенні фізико-математичного факультету ЧДУ, в 1965-1968р.р. – аспірант Дніпропетровського університету. З 1960р. по 1965р. працював асистентом кафедри алгебри та геометрії. З 1968 року (після повернення з аспірантури) В.Т.Мартинюк працював асистентом, старшим викладачем кафедри алгебри та геометрії. З жовтня 1970 року Мартинюк В.Т. працює на посаді доцента, а з вересня 1973 року до лютого 1986 року – на посаді завідувача кафедри алгебри та геометрії, з 1993 року – на посаді заступника декана, з 1995р. до червня 1999р. – декана математичного факультету.

Кандидатську дисертацію В.Т.Мартинюк захистив у 1969р. в Дніпропетровському університеті. Наукові дослідження Василя Тодоровича стосуються апроксимації та відновлення функцій, ліній та поверхонь, якщо про них задана певна інформація. Одержано точні оцінки наближення на класах функцій, заданих мажорантою модулів неперервності інтегральними та суматорними операторами Фейєра, Джексона; дослідження питання про точність відновлення ліній при наявності інформації про модулі немонотонності функцій, що задають параметрично лінію, за допомогою ламаних. Автор понад 40 наукових праць.

Велику увагу Василь Тодорович приділяв навчально-методичній роботі. Прочитані ним лекції та підготовлені 8 навчально-методичних посібників свідчать про високий професіоналізм і великий досвід творчої праці. Мартинюк В.Т. брав участь у організації і проведенні обласних олімпіад юних математиків, виступав з доповідями на вчительських конференціях і на засіданнях методичних об’єднань вчителів математики.

Василь Тодорович Мартинюк мав добре, щире серце. Він дбайливо ростив молодь, вмів одночасно бути суворим, вимогливим, уважним і ніжним у повсякденних відносинах з колегами та студентами. У пам’яті колег та учнів Василь Тодорович залишився як тактовний, справедливий і безкомпромісний наставник, який умів ділити як радощі, так і невдачі друзів, колег, учнів, умів зрозуміти людину і допомогти їй.