Крехівський Володимир Васильович

deans1.jpg
 

Народився 15 січня 1930 року в селі Долина Тлумацького району Івано-Франківської області. Після закінчення Тлумацької середньої школи з 1949 року навчався на фізико-математичному факультеті Чернівецького університету, після закінчення якого навчався в аспірантурі при Чернівецькому університеті з 1954 по 1957 роки. З 1957 року працював асистентом, старшим викладачем, а з 1969 року - доцентом кафедри диференціальних рівнянь ЧДУ. З 1962 року три роки працював заступником декана фізико-математичного факультету, а після поділу фізико-математичного факультету на математичний та фізичний факультети, з вересня 1968 року по січень 1995 року працював деканом математичного факультету. Кандидат фізико-математичних наук, захистив кандидатську дисертацію на тему „Дифференциальные уравнения в частных производных с главным членом” на об’єднаній Раді Інститутів математики й кібернетики АН УРСР в 1964 році.

Нагороджений медаллю „За трудовую доблесть” в 1975 році. Указом Президії Верховної Ради України від 10.12.1990 року присуджене почесне звання „Заслужений працівник народної освіти України".

Його наукові дослідження пов'язані з теорією крайових задач диференціальних рівнянь з частинними похідними. Ним вивчена задача Коші і задача на характеристиках для гіперболічних рівнянь з одним головним членом, дано зображення розв’язку названих задач за узагальненою інтегральною формулою Рімана.

Для параболічних і гіперболічних систем з оператором Бесселя і сталими коефіцієнтами доведена коректна розв'язність задачі Коші у просторах узагальнених функцій.

Крехівський В.В. опублікував понад 30 наукових праць.